หน้าหลัก

Hok Seng's Rice Flour 

“แป้งตราช้างทะเล คือแป้งคุณภาพที่ทุกคนวางใจ”

HS Laboratory Analysis Certificate

      มาตรฐานรับประกันคุณภาพ และส่วนผสมของผลิตภัณฑ์

Halal Certification

      มาตรฐานรับประกันสำหรับชาวมุสลิม สามารถบริโภคได้

Recycle

      การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนการผลิต

Taste Recipes

      สูตรและวิธีการทำขนมแสนอร่อยทั้งไทยและต่างประเทศ